Jorinda van der Hoeven, MSc.

In 2009 ben ik afgestudeerd in de klinische richting van de psychologie aan de universiteit van Leiden. In 2012 verkreeg ik het keurmerk Psycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen NIP-registratienummer 00215363). Al voor mijn afstuderen werkte ik parttime bij Ipse de Bruggen als groepsbegeleidster voor gehandicapte bewoners met psychiatrische ziektebeelden als autisme, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen. Bij De Grote Rivieren deed ik ervaring op met de diagnostiek en behandeling van angst- en dwangstoornissen. Ook werkte ik mee aan de burn-out groep en de inzicht gevende groepstherapie voor jong volwassenen. Na mijn afstuderen was ik bij Curium sociotherapeut op groepen jongeren met angsten, depressies, autisme, ADHD en andere psychiatrische verstoringen.  Rationeel Emotieve Therapie en onder andere de dialectische benadering stonden hier centraal. Daarnaast heb ik ervaring in de ouderenzorg opgedaan. In 2014 opende ik de deuren van mijn praktijk aan huis voor coaching en psychologie. Ik werk met zowel volwassenen als jongeren. Tegelijkertijd werkte ik voor 3 jaar in de dak- en thuislozen zorg als persoonlijk begeleider. Ik begeleidde dak- en thuislozen vanaf 18 jaar en ouder van verschillende nationaliteiten op gebieden als huisvesting, financiën, het vinden van dagbesteding/ werk/ opleiding, reclassering (Palier) en toeleiden naar de GGZ. Veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden die voorkwamen bij mijn cliënten waren hechtingstoornis, autisme, forse cluster A- B- en C persoonlijkheidsstoornissen, verstandelijke beperking en schizofrenie. Ook werkte ik met justitiële cliënten en verslaafden. Eind 2017 begon ik bij een kleinschalige GGZ instelling ‘Spoor1’, in Noord- Holland. Ik werkte hier als psycholoog met name met mensen met angst- stemming en persoonlijkheidsproblematiek.

Mijn missie is mensen te helpen de kracht te vinden om geestelijk creatiever te worden. Mijn visie is dit te doen aan de hand van individuele gesprekken.  Ik vind het belangrijk om binnen mijn gesprekken openheid en rust te creëren. Ik werk vraaggericht met een holistische blik; de cliënt geeft aan wat wel en niet gewenst is. Zo vind ik voor ieder een passende benadering.

Gerelateerde informatie